Διδασκάλου - Ζέμου

Μελέτες θερμογραφίας

Στο πλαίσιο της ενασχόλησης μας με την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και την πραγματοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης επεκτείνουμε την δραστηριότητα μας και σε μελέτες θερμογραφίας κτιρίων που μπορούν να δράσουν επικουρικά των παραπάνω.

Τι είναι όμως η κτιριακή θερμογραφία;

Η κτιριακή θερμογραφία είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς εφαρμογής στον τομέα της θερμογραφίας. Αποτελεί μια διαγνωστική μέθοδο με την οποία καταφέρνουμε να παρατηρήσουμε, να μετρήσουμε και να καταγράψουμε τη θερμότητα και τη ροή αυτής στα κτίρια. 

 

Πώς πραγματοποιείται;

Απαραίτητο όργανο είναι η υπέρυθρη κάμερα(θερμοκάμερα) μέσω της οποίας μπορούμε να παρατηρήσουμε την ακτινοβολία  που  εκπέμπουν  όλα τα σώματα στο υπέρυθρο φάσμα και να τη μετατρέψουμε σε εικόνα.

Που χρησιμοποιείται;

Στον κτιριακό τομέα, η θερμογραφία χρησιμοποιείται για την βελτίωση της θερμικής, οπτικής και ποιοτικής εικόνας και συμπεριφοράς του κτιρίου. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται για:

 • την ανίχνευση και απεικόνιση κατασκευαστικών ελαττωμάτων όπου απαιτούνται διορθωτικές  επεμβάσεις. 
 • τον έλεγχο της θερμομόνωσης και τον εντοπισμό θερμογεφυρών
 • την ανίχνευση υγρασίας στα δομικά στοιχεία
 • τον εντοπισμό διαρροών στο υδραυλικό σύστημα του κτηρίου
 • τον εντοπισμό σωληνώσεων, δικτύων και καλωδίων
 • την αναγνώριση διαφόρων υλικών κατασκευής
 • την ανίχνευση διείσδυσης αέρα
 • τον έλεγχο υποσυστημάτων κτιρίων
 • ανεύρεση ζώντων οργανισμών
 • τον έλεγχο πραγματοποιηθέντων εργασιών ή τεκμηρίωση ανάγκης πραγματοποίησης εργασίων

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της;

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της θερμογραφίας είναι ότι μέσω μιας μη καταστροφικής μεθόδου  μπορούν να γίνουν αντιληπτά αόρατα  προβλήματα και κακοτεχνίες στο κτίριο, να επαληθευτεί η ενεργειακή του απόδοση και να προταθούν έγκαιρα  λύσεις. 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies